Ads

Powered by Blogger.

Thursday, February 23, 2017

หากล้องติดรถยนต์ไว้ใช้ซะหน่อย เดินทางบ่อยมีพยานบันทึกเหตุการณ์ด้วยยิ่งดี

8:52 PM
    วันดีคืนดีวันนี้คิดได้จากการดูข่าวสารจากทางทีวีหรือว่าโทรทัศน์ทั้งเคเบิ้ล ผ่านดาวเทียม ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต โชเซียลทั้งหลาย เริ่มเห็น...

Wednesday, February 15, 2017

การจัดตั้งกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ

6:19 PM
การขออนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ                     ตามที่ คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีนโย...

Tuesday, February 14, 2017

Thursday, February 2, 2017

การเรียนรู้ผ่านทางแป้นพิมพ์ การเรียนรู้ใหม่?

12:49 AM
งานวิจัยล่าสุดทุกวันนี้เด็ก ๆ ทั่วโลกใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ร่วมทั้งแป้นคีย์บอร์ดแบบดั้งเดิมและแบบสัมผัส ขณะที่การเขียนด้วยมือลดน้อยลง งาน...

Wednesday, February 1, 2017

Sunday, April 10, 2016

Comment